Ano ang dating tawag sau lang volleyball

Wala talagang nakakatiyak kung paano ito binigkas sa wikang Hebreo ng mga lingkod ng Diyos noon.(Genesis 13:4; Exodo ) Ang alam lang natin, paulit-ulit na ginamit ng Diyos ang pangalan niya sa pakikipag-usap sa bayan niya, tinawag siya ng bayan niya sa pangalang iyon, at ginagamit nila iyon kapag nakikipag-usap sa iba.—Exodo 6:2; 1 Hari ; Awit 99:9. Dahil matagal nang ginagamit sa wikang Ingles ang “Jehovah” bilang pangalan ng Diyos, gayundin ang “Jehova” sa Bibliyang Tagalog.Unang lumitaw ang pangalan ng Diyos sa Bibliyang Ingles noong 1530 sa salin ni William Tyndale ng Pentateuch.Ginamit niya ang “Iehouah.” Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang wikang Ingles, at ginawang moderno ang ispeling ng pangalan ng Diyos.Sa katunayan, nang banggitin niya ang Gintong Aral, ang tinatalakay niya ay kung paano natin pakikitunguhan ang lahat ng tao, pati na ang ating mga kaaway. Matutuwa ba ako kung huhusgahan niya agad ang pagkatao ko? ’ Makakatulong ang mga tanong na ito para mapakitunguhan natin ang bawat may-bahay ayon sa kaniyang sitwasyon. Ano ang dapat nating gawin kapag parang galít ang kausap natin sa ministeryo?(Basahin ang Lucas , 28, 31, 35.) Kaya kung dapat nating ikapit ang Gintong Aral sa pakikitungo sa ating mga kaaway, lalo natin itong dapat ikapit kapag nangangaral sa mga tao, dahil marami sa mga ito ay maaaring “wastong nakaayon ukol sa buhay na walang hanggan”! Halimbawa: Bilang mga Kristiyano, sinisikap nating ikapit ang payo ng Bibliya na ‘ang ating pananalita nawa ay laging may kagandahang-loob.’ (Col.Halimbawa, ipinasulat niya kay propeta Joel: “Ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ni Jehova ay maliligtas.” (Joel ) Ginabayan niya rin ang isang salmista na isulat: “Malaman nawa ng mga tao na ikaw, na ang pangalan ay Jehova, ikaw lang ang Kataas-taasan sa buong lupa.” (Awit ) Ang totoo, mga 700 beses lumitaw ang pangalan ng Diyos sa Mga Awit pa lang—isang aklat ng mga tula na binibigkas o inaawit ng bayan ng Diyos.Pero bakit wala ang pangalan ng Diyos sa maraming salin ng Bibliya? At ano ang ibig sabihin ng Jehova, ang pangalan ng Diyos?

ano ang dating tawag sau lang volleyball-24ano ang dating tawag sau lang volleyball-47ano ang dating tawag sau lang volleyball-39

Malamang na naimpluwensiyahan naman ang iba ng nakaugalian ng mga Judio—iniiwasan nilang gamitin ang pangalan ng Diyos, marahil sa takot na malapastangan ito.Kasama rin dito ang kakayahan ni Jehova na pangyarihin ang mga pagbabago sa kaniyang nilalang at sa iba pang bagay para matupad ang layunin niya. Mahalaga ba kung paano natin pinakikitunguhan ang mga tao sa ministeryo? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.) MINSAN, isang mag-asawang Saksi sa Fiji ang nag-aanyaya sa mga tao na dumalo sa Memoryal ng kamatayan ni Kristo.Tuwang-tuwa ang mag-asawa nang makita nila ang babae sa Memoryal. na ibig ninyong gawin ng mga tao sa inyo, gayundin ang dapat ninyong gawin sa kanila.” (Mat. Una, tanungin ang sarili, ‘Paano ko ba gustong pakitunguhan ako ng ibang tao? (a) Ipaliwanag kung bakit hindi lang sa pakikitungo natin sa mga kapananampalataya kapit ang Gintong Aral. Kadalasan, ikinakapit natin ang Gintong Aral sa pakikitungo sa mga kapananampalataya.Inamin ng babae na wala siyang gaanong maalala sa sinabi ng mag-asawang Saksi. Ito ang payo na ibinigay ni Jesus nang sabihin niya: “Lahat ng mga bagay . ’ Pagkatapos, sikaping gayon din ang ipakita sa iba.​—1 Cor. Pero hindi sinabi ni Jesus na sila lang ang dapat nating pakitunguhan sa gayong paraan. ) Kapag ipinangangaral sa iba ang mabuting balita, tanungin ang sarili: ‘Kung ako ang taong ito, paano ko ba gustong pakitunguhan ako?

Leave a Reply

  1. Free 3g sex chat rooms 25-Sep-2020 04:38

    Incredible FREE Sex Cams You are to be blown away by the many options! Filtering through the hashtags with the keywords related to your ultimate desire in the search bar and discover every live cam to match your search.

  2. Chat erotic online video with aunties 31-Jul-2020 08:50

    The forums are a great way to get noticed, and to have fun.